vinyl på duk 100 x 70 cm

vinyl på duk 107 x 62 cm

vinyl på duk 105x78 cm
vinyl på duk 100x98 cm

vinyl på duk 100 x 70 cm

vinyl på duk 96x122, 96x122 och 129x105 cm

 vinyl på duk 116 x 82 x 11 cm och  116 x 82 x 11 cm

vinyl på duk  112x66 cm
vinyl på duk 70x 95 cm
akvarell collage 70x100  cm
akvarell gouache 62x107 cm
detalj
akvarell gouache 70x50 cm
akvarell gouache 50x45 cm
Back to Top